November 17, 2017

November 13, 2017

November 7, 2017

October 23, 2017

September 27, 2017

Please reload

Recent Posts

I'm busy working on my blog posts. Watch this space!

Please reload

Featured Posts

"Bönen har alltid varit gudsfolkets gömställe" - (suom. Rukous on aina ollut Jumalan kansan piilopaikka)

Bönen har alltid varit gudsfolkets gömställe

 

 

Guds kallelse är tydlig i en tid som är utmanande och på många sätt mörk: ”Kom mitt folk och gå in i dina kamrar, stäng igen dörrarna efter dig. Göm dig ett litet ögonblick, till dess vreden har gått förbi” (Jes. 26:20). Bönen har alltid varit gudsfolkets gömställe och skydd, men också den stora möjligheten till förnyad kraft och vision för framtiden. Kristusdagen kallar oss som Guds folk ”in i bönekammaren” och Guds löfte är säkert: När vi söker Honom skall Han låta sig finnas av oss. Låt oss gensvara på den kallelsen.

Camilla Klockars

Pastor i Vasa svenska metodistförsamling

 

 

Rukous on aina ollut Jumalan kansan piilopaikka

 

Jumalan kutsu on selkeä haastavina ja monella tapaa pimeinä aikoina: " Ja nyt, kansani, mene huoneisiisi, sisälle, sulje ovet jäljessäsi. Pysy piilossa lyhyt hetki, kunnes raivo on ohi. (Jes. 26:20). Rukouson aina ollut Jumalan kansan piilopaikka ja turva, mutta myös suuri mahdollisuus uudistuneeseen voimaan ja tulevaisuuden näkyyn. Kristuspäivä kutsuu meitä Jumalan kansana "rukouskammioon" ja Jumalan lupaus on varma: Kun etsimmä Häntä, antaa Hän meidän löytää itsensä. Vastataan tähän kutsuun.

 

Camilla Klockars

Vaasan ruotsinkielisen metodistiseurakunnan pastori

 

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

Follow Us

I'm busy working on my blog posts. Watch this space!

Please reload

Search By Tags
Please reload

Archive
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
  • Facebook - White Circle
  • Instagram - White Circle
  • YouTube - White Circle