top of page

Kaiken keskus on Jeesus


Rukousta sanotaan kristityn hengittämiseksi - ilman sitä elämä ei olisi mahdollista. Rukouksessa otamme tosissamme Jumalan lupauksen, jonka mukaan Hän kuulee meitä. Tämän tietäminen rohkaisee ja antaa voimaa.

Kaiken keskus on Jeesus. Hän on myös kristityn rukouselämän ytimessä. Kirkon vanha opetus jumalanpalveluksesta ja ruko­uksesta muistuttaa, että me lähestymme Isää Pojan kautta Py­hässä Hengessä ja että Isä lähestyy meitä Pojan kautta Pyhässä Hengessä.

Kristuspäivässä vietämme yhdessä aikaa Herramme läsnäolossa. Siinä rukoilemme itsemme, toinen toisemme, maamme ja maa­ilmamme puolesta sekä jättäydymme kolmiyhteisen Jumalan johdatettaviksi.

Tervetuloa mukaan!

Tapio Luoma

Espoon hiippakunnan piispa, Suomen evankelis-luterilainen kirkko


Featured Posts
Check back soon
Once posts are published, you’ll see them here.
Recent Posts
Archive
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page