top of page

Kutsu rukoilemaan Suomen puolesta

Vuonna 2008 Kristuspäivä kokosi Turkuhallin täyteen rukoilijoita. Jumala siunasi tapahtuman ja

rukouksen tuli levisi eripuolille Suomea yhteisen rukouksen muodossa. Vuonna 2017 Suomi

täyttää 100 vuotta ja samalla on kulunut 500 vuotta uskonpuhdistuksesta. Olemme kokeneet

erityistä kutsua tänä vuonna rukoilla Suomen ja suomalaisten puolesta. Maamme lähestyy

etsikkoaikaansa, tarvitaan paljon rukousta.

Pitkällisen pohdinnan jälkeen olimme johdatettuja tähän prosessiin; valmistelemaan Kristuspäivää

lauantaille 2.12. Turkuhalliin (Gatorade center). Koko ajan meillä pääjärjestelijöillä on ollut tuntu,

että teemme jotain hengellisesti hyvin merkityksellistä. Jeesuksen käskyn ”Rakastakaa toisianne”

mukaisesti kutsumme paikalle rukoilijoita kaikista kirkoista ja liikkeistä sekä Suomen jokaisesta

kunnasta. Silloin kun olemme valmisteluissa tarvinneet siunausta, on Herra siunannut runsaasti ja

luonnollisesti olemme myös kohdanneet Pahan todellisuuden. Etulinjassa tarvitsemme

esirukouksianne.

Kutsumme kaikki kristittyjä Kristuspäivään, emme päivän suurten artistien tai julistajien tähden,

vaan Kristuksen tähden. Yhteen tulemisemme ja rukouksemme ovat suomalaisten

rakkaudenosoitus Jeesukselle! Herra on aina siunannut erityisesti kristittyjen yhteistä rukousta,

uskomme siihen erityisesti tällä kertaa.

Unelmamme on herätys. Pyytää Suomella samaa siunausta, jonka Herra on laskenut mm. Kiinaan,

Intiaan, Afrikkaan. Sydämellemme on noussut erityisesti tämä Elian rukous tilanteessa, jossa lähes

koko Israel oli luopunut Herrasta: Vastaa minulle, Herra, vastaa minulle, jotta tämä kansa oppisi,

että sinä, Herra, olet Jumala! Vastaa ja käännä heidän sydämensä taas puoleesi! (1.Kun.18:37)

Tämä on rukouksemme Suomen puolesta. Pyydämme sinua ja rukousystäviäsi paastoamaan ja

rukoilemaan Suomen sekä Kristuspäivän puolesta, jotta Herran tuli saisi syttyä kuin Elian päivinä ja

kadotetut saisivat pelastua. Rukoilkaa suurta Pyhän Hengen ilmestymistä Kristuspäivään ja tulen

leviämistä kaikkialle Suomeen!

Etsimme rukousedustajia eli lipunkantajia Suomen jokaisesta kunnasta. Tarkista sivuilta

www.kristuspaiva.fi, onko oma kuntasi jo edustettuna.

Siunaavin terveisin,

Pasi Jaakkola

pastori

Kristuspäivän pääkoordinaattori

RUKOUSAIHEET:

1. Kuntien lipunkantajien löytyminen ja rukousinnostuksen nouseminen koko Suomessa

2. Että nuori sukupolvi syttyisi rukoukselle

3. Pyhän Hengen täyteyttä Turkuhalliin

4. Siunausta ja Jeesuksen veren suojaa etulinjan taistelijoille


Featured Posts
Check back soon
Once posts are published, you’ll see them here.
Recent Posts
Archive
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page