Yksinkertaista ja vahvaa!


Kristuspäivän idea on loistava! Kokoonnumme yhteen rukoile­maan ja kiittämään Vapahtajaamme. Teemme sen lähimmäis­temme ja 100-vuotiaan Suomen puolesta - yksinkertaista ja vah­vaa!

Kutsun kristittyjä ympäri Suomen lähtemään liikkeelle ja kokoon­tumaan Turkuun, niin että yksimielisesti ja yhdestä suusta ylis­tämme Jumalaa (Room.15:6).

Hannu Vuorinen

Kirkkokunnanjohtaja,

Suomen Vapaakirkko


Featured Posts
Posts are coming soon
Stay tuned...
Recent Posts
Archive