top of page

Yksinkertaista ja vahvaa!


Kristuspäivän idea on loistava! Kokoonnumme yhteen rukoile­maan ja kiittämään Vapahtajaamme. Teemme sen lähimmäis­temme ja 100-vuotiaan Suomen puolesta - yksinkertaista ja vah­vaa!

Kutsun kristittyjä ympäri Suomen lähtemään liikkeelle ja kokoon­tumaan Turkuun, niin että yksimielisesti ja yhdestä suusta ylis­tämme Jumalaa (Room.15:6).

Hannu Vuorinen

Kirkkokunnanjohtaja,

Suomen Vapaakirkko


Featured Posts
Check back soon
Once posts are published, you’ll see them here.
Recent Posts
Archive
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page