top of page
  • YouTube - White Circle
  • Instagram - White Circle
  • Facebook - White Circle
INFO

KRISTUSDAGEN

- tillsammans!

Kristusdagen 2017 kallar kristna från alla samfund, väckelserörelser och orter att samlas i Åbo. Evenemanget är en fortsättning på Kristusdagen som hölls 2008. Även denna gång väntas ca 10 000 kristna till Åbohallen för att be för Finland.

Bönedagen är en del av reformationens märkesår och ett av de kristna huvudevenemangen under jubileumsåret för Finland 100 år. Denna dag är bönen i centrum. Fokus är på det som förenar alla kristna: Kristus och korset, som även finns i vårt lands flagga.

Dagens höjdpunkt är när kommunflaggorna från varje kommun i Finland bärs fram och bildar en korsformation på arenan i Åbohallen (Gatorade Center) och vi ber tillsammans för vårt land med Elias ord:


"Svara mig, Herre, svara mig,

så att detta folk förstår att det är

du Herre som är Gud,

och omvänd du deras hjärtan”

(1 Kon. 18:37)

Ta del i bönen och kom med 2.12.2017 till Åbo!

BAKGRUND

Vi firar det hundraåriga Finland

Åbo i Finland kallar 2.12.2017 förebedjare till Kristusdagen från varje kommun, samfund och väckelserörelse. Denna böndag som förenar kristna hör till reformationens märkesår och denär ett av de kristna huvudevenemangen under Finlands 100-års jubileumsår. Bönen är i centrum under denna dag och under evenemanget ligger fokus, liksom namnet antyder, på det som förenar kristna; Kristus och korset, vilket även finns i vårt lands flagga.

Hallen full av förebedjare

Evenemanget är en fortsättning på den år 2008 arrangerade Kristusdagen. Även denna gång väntas ca 10 000 kristna till Åbo-hallen (heter nu Gatorade center) för att be för Finland. Målet är att böneivern skall spridas till varje kommun i Finland. Förhoppningen är att liksom i samband med den tidigare Kristusdagen ge upphov till gemensamma kristna bönekampanjer och –rörelser runtom i Finland.

 

Ber man redan tillsammans på din hemort, kunde du vara med och inspirera till bön för din hemkommun ? Vi söker dedikerade förebedjare från varje kommun i Finland att vara fanbärare under evenemanget.

 

Hemmet som böneämne

Hemmet är nyckelordet för Kristusdagen under jubileumsåret. Under dagen finns tre stora böneteman, hemmet, fosterlandet och hemförsamlingen. Vi vill be om Guds förnyande välsignelse in i våra familjer, till våra hemorter och till alla församlingar. Vi vill också förmedla ett budskap om en älskande Gud och om bönens möjligheter. En av dagens höjdpunkter är när vapenvimplarna från varje kommun i Finland bärs fram för att bilda en korsformation på arenan i Gatorade centret. Kunde det finnas något mäktigare sätt att fira det hundraåriga Finland?

 

Kristna från olika håll på jorden, vilka har sina hem i i Finland, är med under dagen. Vi ber för dem och kommer även ihåg deras hemländer. Vi hoppas på en bred representation från hela Finland. För långväga gäster som kommer till Åbo ordnas möjlighet till inkvartering i hem.

Arrangörer

Huvudarrangörer för Kristusdagen är Andens förnyelse i vår kyrka (Hengen uudistus kirkossamme), Folkets Bibelsällskap (Kansan Raamattuseura) och Åbonejdens församlingar.

BAKGRUND

PROGRAM

Lördag 2.12.2017, Åbohallen.

 

Kl. 12 Korset och försoningen

Jesu kors är ett tecken på försoning med Gud.

Vi bekänner våra synder och söker försoning

mellan oss som Guds barn. Medverkande bl a

Jukka Jämsen, Sakari Heikkilä och Verkosto-kollektiivi.

 

Kl. 14 Paus

 

Kl. 15 En framtid och ett hopp

Vi ber för det 100-åriga Finland. Under flaggfesten frambärs kommunflaggor från landets alla kommuner och flaggor från olika nationaliteter som bor i Finland.  Samlingen avslutas med Finlands största Hosianna. Medverkande bl a Mikko Matikainen, Pekka Simojoki, Jippii-kören och andliga ledare från kristna samfund och rörelser.

Kl. 17 Paus

 

Kl. 18 (-21) Tack Jesus

Vi tackar och prisar Herren tillsammans. Medverkande bl a Mika Yrjölä, Pasi Jaakkola, Jippu & Aboa Gospel, Sakari Heikkilä och SUHE live.

 

Eget program för barnen kl. 12-14.

Program

ANMÄL DIG

Biljetter

 

Boka/Köp din biljett till evenemanget via denna biljettjänst: www.lippu.fi/kristuspaiva

Notera den förmånliga grupprabatten.

- Förköpspris till 15.10: basbiljett 12,50€, pens/stud/arb.lös/ungd 10€, grupp (minst 10 pers) 9,50€ / biljett.

- Normalpris från 16.10: basbiljett 15€, pens/stud/arb.lös/ungd 12,50€, grupp (minst 10 pers) 12€ / biljett.

- Barn under 12 år gratis.

Fråga efter bussresa till Kristusdagen i församlingarna på din hemort! Bussar som är redan på väg till Kristusdagen hittar Du HÄR.

BLI VIMPELBÄRARE

Vem representerar din kommun i förbönen på Kristusdagen?

Vimpelbärare söks.Vid huvudsamlingen kl. 15-17 bärs kommunflaggor från Finlands alla kommuner in i en korsformation mitt i Åbohallen och vi innesluter alla landets kommuner och alla nationaliteter som bor i vårt land i förbön. Finns flaggbäraren från din kommun eller dennas bönekamrat i din församling?

 

Liksom till föregående Kristusdag, söker vi vimpelbärare (och deras bönepar) från varje kommun i Finland. Till vimpelbärare söker vi inte superhjältar utan helt vanliga kristna som vill vara med och uppmuntra också andra till bön för sin hemort och för vårt land. Böneparet kunde om möjligt representera en annan kyrkosamfund. Ifall vimpelbäraren inte är anställd i församlingen behöver den personen sin pastorns rekommendation.

 

Fundera på vilka personer från er hemort kunde vara vimpelbärare, över samfundsgränserna.

Anmäl flaggbäraren/dennas bönekamrat här:

www.kristuspaiva.fi/ilmoittautuminen

FLAGGBÄRARNA PÅ FINLANDS KARTA

På den här kartan kan du följa med var det finns fläggbärare och deras bönepar.

BE OCH UPPMUNTRA ANDRA TILL BÖN

 

Delta genom att be för din hemort och för Finland under hela jubileumsåret 2017. Välsigna Kristusdagens förberedelser och ansvariga. Be om en stark beröring av den Helige Ande under dagen med profeten Elias ord:

 

Svara mig, Herre, svara mig,

så att detta folk förstår

att det är du Herre som är Gud,

och omvänd du deras hjärtan!

(1 Kon. 18:37)

Ta kristusdagen som böneämne i din församling eller i din cell- eller bönegrupp. Kunde du vara med och starta en bönegrupp för Kristusdagen på din hemort?

 

Om din församling vill ordna en för olika kristna gemensam bönekväll med temat ”Inför Kristusdagen” berättar vi gärna mera. Vid behov kan vi skicka en Kristusdag-inspiratör till er evenemang. Ta kontakt: johanna (at) hengenuudistus.fi

 

Och sök den stads bästa dit jag har fört er

och be för den till Herren.

När det går väl för den,

går det också väl för er.

(Jer. 29:7)

ORDNA EN BUSSRESA

En gemensam bussresa är redan en del av evenemanget och bygger gemenskap. Vi uppmuntrar er att ordna busstransport till Åbo tillsammans med övriga församlingar på orten.

 

Om ni ordnar en bussresa, kan ni boka förmånliga gruppbiljetter (grupper på minst 10 pers) www.lippu.fi/kristuspaiva eller per telefon 0600 900 900 (1,98 €/min+lna). Priset på en gruppbiljett är 9,50€ fram till 15.10.

Vi ber er gärna meddela om busstransporter från er ort på adressen info@kristuspaiva.fi, så kan vi informera om dem även på Kristusdagens officiella hemsida.

Bussar som är redan på väg till Kristusdagen hittar Du HÄR.

INFÖR KRISTUSDAGEN-KVÄLLAR

På olika håll arrangerar man redan allkristna Inför Kristusdagen-bönekvällar. Vill ni ordna en sådan samling också på er ort? Om ni vill ha besök från oss till en sådan samling, ber vi er kontakta Johanna Sandberg johanna@hengenuudistus.fi, tfn 0500 420 763.

 

Vi ber er gärna meddela om Inför Kristusdagen-samlingar på adressen info@kristuspaiva.fi, så kan vi informera om dem även på Kristusdagens officiella hemsida.

Kalender för Inför Kristusdagen -verksamhet hittar du HÄR.

ANMÄL DIG
Vi rekommenderar

VÄLKOMMEN MED!
 

Man brukar säga att bön är de kristnas andning. I bön tar vi fasta på  Guds löfte att Han hör oss. Att veta detta uppmuntrar oss och ger oss kraft. I en kristens böneliv är Jesus i centrum. Kyrkans undervisning genom tiderna påminner oss om att vi närmar oss Fadern genom Sonen i den Heliga Anden och att Fadern närmar sig oss genom Sonen i den Heliga Anden. Under Kristusdagen tillbringar vi tid tillsammans i vår Herres närvaro. Vi ber för oss själva, varandra, vårt land och vår värld och överlämnar oss till att bli ledda av Gud. Välkommen med!

Tapio Luoma

Biskop i Esbo stift

Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland

Guds kallelse är tydlig i en tid som är utmanande och på många sätt mörk: ”Kom mitt folk och gå in i dina kamrar, stäng igen dörrarna efter dig. Göm dig ett litet ögonblick, till dess vreden har gått förbi” (Jes. 26:20). Bönen har alltid varit gudsfolkets gömställe och skydd, men också den stora möjligheten till förnyad kraft och vision för framtiden. Kristusdagen kallar oss som Guds folk ”in i bönekammaren” och Guds löfte är säkert: När vi söker Honom skall Han låta sig finnas av oss. Låt oss gensvara på den kallelsen.

Camilla Klockars

Pastor i Vasa svenska metodistförsamling

Finlands svenska metodistkyrka

Du och jag har en fantastisk kallelse. Gud inbjuder oss att arbeta tillsammans med honom för att utbreda hans rike. Kom med och be för Finland inför det nya året, tillsammans med kristna från hela vårt land. Be att Guds vilja ska ske, att vi får vara ett, att tro, hopp och kärlek segrar. Din bön gör skillnad. Vi

ses på Kristusdagen!

Daniel Björk

Kyrkoherde i Petrus församling, Helsingfors

Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland

TA KONTAKT
DONERA

DONERA

Stöd de kristnas gemensamma bönearbete för Finland!!

Gåva till förmån för Kristusdagen: FI93 1032 3000 5434 41, referens 2516

Medelinsamlingstillstånd: Polisförvaltningen 3.11.2016 Nr RA/2016/722 I kraft, tidpunkt och område: 1.1.2017-31.12.2018 hela Finland förutom Åland. Initiativtagare till insamlingen, Andens förnyelse i vår kyrka rf (Hengen uudistus kirkossamme ry).

Ta kontakt

Tack så mycket.

bottom of page