top of page

SUOSITTELEMME

Rukousta sanotaan kristityn hengittämiseksi - ilman sitä elämä ei olisi mahdollista. Rukouksessa otamme tosissamme Jumalan lupauksen, jonka mukaan Hän kuulee meitä. Tämän tietäminen rohkaisee ja antaa voimaa.

Kaiken keskus on Jeesus. Hän on myös kristityn rukouselämän ytimessä. Kirkon vanha opetus jumalanpalveluksesta ja ruko­uksesta muistuttaa, että me lähestymme Isää Pojan kautta Py­hässä Hengessä ja että Isä lähestyy meitä Pojan kautta Pyhässä Hengessä.

 

Kristuspäivässä vietämme yhdessä aikaa Herramme läsnäolossa. Siinä rukoilemme itsemme, toinen toisemme, maamme ja maa­ilmamme puolesta sekä jättäydymme kolmiyhteisen Jumalan johdatettaviksi.

 

Tervetuloa mukaan!

Tapio Luoma

Espoon hiippakunnan piispa, Suomen evankelis-luterilainen kirkko

On asioita, joita tapahtuu vasta silloin, kun olemme yhdessä. Ju­mala ei suostunut julistamaan “hyvä” niin kauan kuin ihminen oli yksin. Elämää ei voi synnyttää yksin.

 

Jotkut siunaukset ja rukousvastaukset ovat saatavilla vasta silloin, kun olemme yhdessä Jumalan edessä. Siksi kutsumme kaikkia Suomen kristittyjä yhteen Kristuspäivään Turkuun.

Mika Yrjölä

Kirkkokunnanjohtaja, Suomen Helluntaikirkko

Kristuspäivän idea on loistava! Kokoonnumme yhteen rukoile­maan ja kiittämään  Vapahtajaamme. Teemme sen lähimmäis­temme ja 100-vuotiaan Suomen puolesta - yksinkertaista ja vah­vaa!

Kutsun kristittyjä ympäri Suomen lähtemään liikkeelle ja kokoon­tumaan Turkuun, niin että yksimielisesti ja yhdestä suusta ylis­tämme Jumalaa (Room.15:6).

Hannu Vuorinen

Kirkkokunnanjohtaja, Suomen Vapaakirkko

Guds kallelse är tydlig i en tid som är utmanande och på många sätt mörk: ”Kom mitt folk och gå in i dina kamrar, stäng igen dörrarna efter dig. Göm dig ett litet ögonblick, till dess vreden har gått förbi” (Jes. 26:20). Bönen har alltid varit gudsfolkets gömställe och skydd, men också den stora möjligheten till förnyad kraft och vision för framtiden. Kristusdagen kallar oss som Guds folk ”in i bönekammaren” och Guds löfte är säkert: När vi söker Honom skall Han låta sig finnas av oss. Låt oss gensvara på den kallelsen.

Camilla Klockars

Pastor i Vasa svenska metodistförsamling

Finlands svenska metodistkyrka

 

Du och jag har en fantastisk kallelse. Gud inbjuder oss att arbeta tillsammans med honom för att utbreda hans rike. Kom med och be för Finland inför det nya året, tillsammans med kristna från hela vårt land. Be att Guds vilja ska ske, att vi får vara ett, att tro, hopp och kärlek segrar. Din bön gör skillnad. Vi

ses på Kristusdagen!

Daniel Björk

Kyrkoherde i Petrus församling, Helsingfors

Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland

bottom of page