Kohti Kristuspäivää - Naantalissa innostuttiin yhteisestä rukouksesta

Naantalissa innostuttiin yhteisestä rukouksesta

– Eikös me jatketa näitä iltoja Kristuspäivän jälkeenkin, kun on ollut niin hyvä! Näin tuli eräs rouva sanomaan ihanan rukousillan päätteeksi halaten lämpimästi. Naantalissa lähestyvä Kristuspäivä on innostanut yhteiseen ru- koukseen viime helmikuusta alkaen. Mukana ovat olleet Naan- talin luterilaisen seurakunnan lisäksi Naantalin helluntaiseu- rakunta ja Raision vapaaseurakunta. Lämminhenkinen yhteys on puhutellut monia, ja rukoilijoiden joukko on kasvanut 60- 70:een. Yhteinen rukous sekä tuen ja hyväksynnän osoittaminen toisillemme sen kautta on ollut tervetullut mahdollisuus johon- kin uuteen paikkakunnillamme. – Tätä yhteyttä kannattaa nyt vaalia, kun on sellainen saatu syntymään, jatkoi kättäni puristamaan tullut mieshenkilö. Eräs osanottaja heitti, mahdammeko pian alkaa katsella naa- puria kieroon, ihmisiä kun ollaan. Keskustelua käytiin huumorilla ja lämmöllä ja naurettiin yh- dessä tuolle inhimilliselle huolelle. Tiesimme silti puhuvamme vakavasta asiasta – siitä, jota Jeesuskin rukoili useaan kertaan ja monin sanakääntein jäähyväisrukouksessaan ja jonka varassa maailman evankeliointi joko saatettaisiin tai ei saatettaisi lop- puun: että he olisivat yhtä. Siinä pienessä ringissä päätimme, että emme suostu siihen, että yhteys kaatuu epäolennaisuuksiin. Pää- timme katsoa niin tiukasti ytimeen – Jeesukseen Kristukseen ja Hänen ristiinsä – että emme huomaakaan toistemme puutteita. Säännöllinen yhteinen rukous- ja ylistysilta kerran kuussa on saanut meidät kokemaan uudenlaista välittämistä ja halua teh- dä asioita yhdessä: vaikka Turkuhalliin on vain vartin ajomatka, Kristuspäiväänkin Naantalista lähdetään yhteisellä bussilla.


Featured Posts
Posts are coming soon
Stay tuned...
Recent Posts
Archive
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square