top of page

Kohti Kristuspäivää - Naantalissa innostuttiin yhteisestä rukouksesta

Naantalissa innostuttiin yhteisestä rukouksesta

– Eikös me jatketa näitä iltoja Kristuspäivän jälkeenkin, kun on ollut niin hyvä! Näin tuli eräs rouva sanomaan ihanan rukousillan päätteeksi halaten lämpimästi. Naantalissa lähestyvä Kristuspäivä on innostanut yhteiseen ru- koukseen viime helmikuusta alkaen. Mukana ovat olleet Naan- talin luterilaisen seurakunnan lisäksi Naantalin helluntaiseu- rakunta ja Raision vapaaseurakunta. Lämminhenkinen yhteys on puhutellut monia, ja rukoilijoiden joukko on kasvanut 60- 70:een. Yhteinen rukous sekä tuen ja hyväksynnän osoittaminen toisillemme sen kautta on ollut tervetullut mahdollisuus johon- kin uuteen paikkakunnillamme. – Tätä yhteyttä kannattaa nyt vaalia, kun on sellainen saatu syntymään, jatkoi kättäni puristamaan tullut mieshenkilö. Eräs osanottaja heitti, mahdammeko pian alkaa katsella naa- puria kieroon, ihmisiä kun ollaan. Keskustelua käytiin huumorilla ja lämmöllä ja naurettiin yh- dessä tuolle inhimilliselle huolelle. Tiesimme silti puhuvamme vakavasta asiasta – siitä, jota Jeesuskin rukoili useaan kertaan ja monin sanakääntein jäähyväisrukouksessaan ja jonka varassa maailman evankeliointi joko saatettaisiin tai ei saatettaisi lop- puun: että he olisivat yhtä. Siinä pienessä ringissä päätimme, että emme suostu siihen, että yhteys kaatuu epäolennaisuuksiin. Pää- timme katsoa niin tiukasti ytimeen – Jeesukseen Kristukseen ja Hänen ristiinsä – että emme huomaakaan toistemme puutteita. Säännöllinen yhteinen rukous- ja ylistysilta kerran kuussa on saanut meidät kokemaan uudenlaista välittämistä ja halua teh- dä asioita yhdessä: vaikka Turkuhalliin on vain vartin ajomatka, Kristuspäiväänkin Naantalista lähdetään yhteisellä bussilla.


Featured Posts
Check back soon
Once posts are published, you’ll see them here.
Recent Posts
Archive
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page