top of page

"Bönen har alltid varit gudsfolkets gömställe" - (suom. Rukous on aina ollut Jumalan kansa

Bönen har alltid varit gudsfolkets gömställe

Guds kallelse är tydlig i en tid som är utmanande och på många sätt mörk: ”Kom mitt folk och gå in i dina kamrar, stäng igen dörrarna efter dig. Göm dig ett litet ögonblick, till dess vreden har gått förbi” (Jes. 26:20). Bönen har alltid varit gudsfolkets gömställe och skydd, men också den stora möjligheten till förnyad kraft och vision för framtiden. Kristusdagen kallar oss som Guds folk ”in i bönekammaren” och Guds löfte är säkert: När vi söker Honom skall Han låta sig finnas av oss. Låt oss gensvara på den kallelsen.

Camilla Klockars

Pastor i Vasa svenska metodistförsamling

Rukous on aina ollut Jumalan kansan piilopaikka

Jumalan kutsu on selkeä haastavina ja monella tapaa pimeinä aikoina: " Ja nyt, kansani, mene huoneisiisi, sisälle, sulje ovet jäljessäsi. Pysy piilossa lyhyt hetki, kunnes raivo on ohi. (Jes. 26:20). Rukouson aina ollut Jumalan kansan piilopaikka ja turva, mutta myös suuri mahdollisuus uudistuneeseen voimaan ja tulevaisuuden näkyyn. Kristuspäivä kutsuu meitä Jumalan kansana "rukouskammioon" ja Jumalan lupaus on varma: Kun etsimmä Häntä, antaa Hän meidän löytää itsensä. Vastataan tähän kutsuun.

Camilla Klockars

Vaasan ruotsinkielisen metodistiseurakunnan pastori


Featured Posts
Check back soon
Once posts are published, you’ll see them here.
Recent Posts
Archive
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page