"Bönen har alltid varit gudsfolkets gömställe" - (suom. Rukous on aina ollut Jumalan kansa

Bönen har alltid varit gudsfolkets gömställe

Guds kallelse är tydlig i en tid som är utmanande och på många sätt mörk: ”Kom mitt folk och gå in i dina kamrar, stäng igen dörrarna efter dig. Göm dig ett litet ögonblick, till dess vreden har gått förbi” (Jes. 26:20). Bönen har alltid varit gudsfolkets gömställe och skydd, men också den stora möjligheten till förnyad kraft och vision för framtiden. Kristusdagen kallar oss som Guds folk ”in i bönekammaren” och Guds löfte är säkert: När vi söker Honom skall Han låta sig finnas av oss. Låt oss gensvara på den kallelsen.

Camilla Klockars

Pastor i Vasa svenska metodistförsamling

Rukous on aina ollut Jumalan kansan piilopaikka

Jumalan kutsu on selkeä haastavina ja monella tapaa pimeinä aikoina: " Ja nyt, kansani, mene huoneisiisi, sisälle, sulje ovet jäljessäsi. Pysy piilossa lyhyt hetki, kunnes raivo on ohi. (Jes. 26:20). Rukouson aina ollut Jumalan kansan piilopaikka ja turva, mutta myös suuri mahdollisuus uudistuneeseen voimaan ja tulevaisuuden näkyyn. Kristuspäivä kutsuu meitä Jumalan kansana "rukouskammioon" ja Jumalan lupaus on varma: Kun etsimmä Häntä, antaa Hän meidän löytää itsensä. Vastataan tähän kutsuun.

Camilla Klockars

Vaasan ruotsinkielisen metodistiseurakunnan pastori


Featured Posts
Posts are coming soon
Stay tuned...
Recent Posts
Archive