top of page

"Be att vi får vara ett..." - (suom. Rukoile, että saamme olla yhtä...)

"Be att vi får vara ett, att tro, hopp och kärlek segrar..."

Du och jag har en fantastisk kallelse. Gud inbjuder oss att arbeta tillsammans med honom för att utbreda hans rike. Kom med och be för Finland inför det nya året, tillsammans med kristna från hela vårt land. Be att Guds vilja ska ske, att vi får vara ett, att tro, hopp och kärlek segrar. Din bön gör skillnad. Vi

ses på Kristusdagen!

Daniel Björk

Kyrkoherde i Petrus församling, Helsingfors

"Rukoile että saamme olla yhtä, että usko, toivo ja rakkaus voittavat".

Sinulla ja minulla on fantastinen kutsumus. Jumalan kutsuu meitä työhön kanssaan levittämään Hänen valtakuntaansa. Tule mukaan rukoilemaan Suomen puolesta uuden vuoden kynnyksellä yhdessä kristittyjen kanssa koko maastamme. Rukoile, että Jumalan tahto tapahtuu, että saamme olla yhtä, että usko, toivo ja rakkaus voittavat. Sinun rukouksellasi on merkitystä. Nähdään Kristuspäivässä!

Daniel Björk

Kirkkoherra seurakunnassa Petrus församling, Helsinki


Featured Posts
Check back soon
Once posts are published, you’ll see them here.
Recent Posts
Archive
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page