top of page

Viis Matista ja Teposta, Pietu tulee Kristuspäivään...


Pietu Suhelta kutsuu Kristuspäivään:

"Mä en tiedä, mitä Matti ja Teppo tekee joulukuussa, mutta mennään silti Turkuun rukoilemaan yhdessä Suomen puolesta..."

Tapaako Pietu sinut hallilta?

www.kristuspaiva.fi


Featured Posts
Check back soon
Once posts are published, you’ll see them here.
Recent Posts
Archive
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page