top of page

Ristinmuotoinen lippulinna julistaa Kristuksen voittoa

Ristinmuotoinen lippulinna julistaa Kristuksen voittoa

Yksi Suomen ja reformaation juhlavuoden merkittävimmistä hengellisistä tapahtumista on Turussa 2. joulukuuta järjestettävä Kristuspäivä. Sen tavoitteena on koota edustajia Suomen kaikista kunnista, kirkoista ja herätysliikkeistä rukoilemaan satavuotiaan Suomen ja sen asukkaiden puolesta. Tarkoituksena on myös synnyttää kestävää rukousliikehdintää, joka voisi tuottaa maahamme syvää hengellistä muutosta. Edellinen vuonna 2008 toteutettu Kristuspäivä kokosi yhteen lähes 10 000 rukoilijaa. Samaa innostusta on syytä rukoilla myös kuluvalle vuodelle. Kristittyjen yhteinen rukous on todistus yhteisestä rakkaudesta Jeesukseen Kristukseen. Kristus on perusta, jolla kaikki kristityt seisovat. Rukous on taas jokaisen kristityn sydämen syke. Jeesuksen ja rukouksen pohjalta voidaan rakentaa siltoja opillisten eroavaisuuksien ja itselle vieraiden jumalanpalvelusmuotojen yli. Kristittyjen yhteinen rukous on konkreettinen vastaus Jeesuksen omaan pyyntöön ”että he yhtä olisivat”. Tulevan Kristuspäivän kohokohtana on juhla, jossa jokaisen Suomen kunnan vaakunaviiri kannetaan ristinmuotoiseen lippulinnaan areenan keskelle. Tämä symboloi kristittyjen rukousta sen puolesta, että Jumalan pelastava tahto saisi toteutua mahdollisimman monen ihmisen kohdalla Suomen kaikissa kunnissa. Kyseessä on kuitenkin enemmän kuin pelkkä symboli: ristinmuotoinen lippulinna on profeetallinen teko, joka julistaa Jeesuksen ristintyöhön perustuvaa Jumalan valtakunnan voittoa kaikista Paholaisen joukoista. Tämä on tarpeen aikana, jossa pimeyden vallat nostavat näkyvästi päätään yhteiskunnan rajuissa arvomuutoksissa ja jopa Paholaiselle pyhitetyissä tapahtumissa. Kristittyinä meidän on yllättävän helppo unohtaa, että elämme hengellisellä sotatantereella. Ei voida odottaa, että Paholainen antaisi niiden levätä, jotka tekevät työtä temmatakseen sen valtakunnasta niin monta asukasta kuin mahdollista. Hengellinen sodankäynti on rukouksen usein unohdettu ulottuvuus. Tämä johtunee osittain siitä, että sen nimissä on toimittu epäterveesti, epäraamatullisesti ja jopa vahingollisesti. Yksi voimakkaimmista hengellisen sodankäynnin muodoista on kristittyjen yhteinen rukous. Se lyö näkyvästi korville Paholaisen tavoitetta tuoda kristittyjen keskuuteen hajaannusta ja eripuraa. Ristin lipun liehuessa satavuotiaan Suomen yllä Jumala kutsuu kristittyjä yksityiseen, seurakunnalliseen ja kristittyjen yhteiseen rukoukseen. Mikään aika ei ole parempaan tarkoitukseen käytettyä aikaa kuin se, jonka kristitty viettää polvistuneena. Pekka Havupalo Kirjoittaja on Turun helluntaiseurakunnan johtaja.


Featured Posts
Check back soon
Once posts are published, you’ll see them here.
Recent Posts
Archive
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page