top of page

RUKOUSAIHEITA

 1. Kristuspäivän käytännön järjestelyt ja talous

 2. Kristuspäivän viestinnän onnistuminen - että Suomen jokaisessa kunnassa ja seurakunnassa kuultaisiin Kristuspäivästä ja vastattaisiin kutsuun.

 3. Tiimi, joka rakentaa Kristuspäivää.

 4. Esiintyjät ja puhujat.

 5. Tekniikka.

 6. Kuntien ja kansojen lipunkantajien löytyminen.

 7. Että rukous ennen Kristuspäivän yhteistä rukousta syttyisi viimeistään nyt

 8. Että kristittyjen yhteys tiivistyisi yhteiskunnan polarisoitumisen vastapainoksi

 9. Että Jeesuksen risti saisi olla kaiken perustana, kaiken keskipisteenä ja kaiken yläpuolella

 10. Rukoile Elian sanoin: "Vastaa minulle, Herra, vastaa minulle, jotta tämä kansa oppisi, että sinä, Herra, olet Jumala! Vastaa ja käännä heidän sydämensä taas puoleesi!" (1 Kun. 18:37)

 11. Että Kristuspäivän yhteinen rukous toisi tulen taivaasta Suomen kansan ylle. Rukoillaan myös kaikkien Suomessa asuvien kansallisuuksien puolesta unohtamatta heidän kotimaitaan.

 12. Että rukouksen liekki ei sammuisi Kristuspäivän jälkeen vaan rukousverkostot voimistuisivat ja kattaisivat koko maan.

 13. Nuorten syttyminen rukoukselle.

LOMAKE
MUITA YHTEYSTIETOJA
bottom of page