Oikopolkuja

 Tampere 1.5.2010
 > Palaute
 > Adressi
 > Kuvia

 Jatko:
 > Tule syttymään
 > Valmennukset
 > Näystä kertova DVD

Uutiset

16.8.2010 Kristus-päivän näky leviää! Lue lisää » 16.6.2010 Sveitsin Kristus-päivä kokosi 25 000 osallistujaa Lue lisää » 11.5.2010 Hilja Aaltonen: Odotan vanhanaikaista herätystä Lue lisää »

Pikakysely

Kädet ristissä - sytyttääkö sinut aamu- vai iltarukous?

Perheiden puolesta

Kristus-päivät haastavat Rohkeaan elämäntapaan, johon sisältyy olennaisena osana rohkeasti toteutettu kristillinen kasvatus. Tampereen Kristus-päivän yhteydessä 1.5.2010 julkaistiin kristittyjen yhteinen julkilausuma kristillisen kasvatuksen puolesta.

Julkilausuma kristillisen kasvatuksen puolesta


Me Kristus-päivään kokoontuneet vanhemmat ja perheenjäsenet haluamme ilmaista huolemme kristillistä kasvatusta vastustavien näkemysten voimistumisesta maassamme. Viime vuosina on pyritty luomaan uusi kasvatusihanne, jonka mukaan lapset tulee kasvattaa uskonnollisesti neutraalisti. Mielestämme tällainen kasvatusihanne on sekä harhaanjohtava että ennen kaikkea lapsen edun vastainen. Perusteluina lausumme seuraavaa:

1. Uskonnollisesti neutraali kasvatus on myytti
Kodin merkitys vakaumuksen kehittymiselle on erittäin suuri. Tämä koskee yhtälailla niin uskonnollisia kuin ei-uskonnollisiakin perheitä. Niinpä vanhempien kasvatuslinja vaikuttaa joka tapauksessa voimakkaasti lapsen vakaumuksen suuntaan. Sekin, ettei uskonasioista puhuta, vaikuttaa lapsen vakaumukseen. Lapsen kasvattaminen uskonnollisesti neutraalisti on siis mahdotonta.

2. Vanhemmilla on vastuu lapsen arvoperustan luomisesta
Vanhempien tehtävä on kasvattaa. Keskeinen osa kasvattamista on oikean arvoperustan välittäminen. Kristillinen arvoperusta on vuosisataisen kokemuksen valossa osoittautunut toimivaksi ja terveelliseksi sekä yksilön kehityksen että yhteiskunnan edun kannalta.

3. Usko rakastavaan Jumalaan on turvallinen kasvualusta
Maailmamme on ennen kokemattomien haasteiden edessä. Tulevaisuuden uhat luovat lapsiimme turvattomuutta ja ahdistusta. Usko kristinuskon opettamaan rakastavaan Jumalaan luo lapselle psyykkisesti turvallisen perustan, jonka varassa hän pystyy käsittelemään pelkojaan. Älkäämme riistäkö lapsiltamme luottamusta Taivaallisen Isän huolenpitoon.

Näillä perusteilla puolustamme oikeuttamme kristilliseen kasvatukseen ja edellytämme yhteiskuntamme ottavan vakavasti myös kristittyjen perheiden arvot päiväkotien ja koulujen kasvatuslinjauksista päätettäessä.

Lopuksi haluamme rohkaista kaikkia kristittyjä vanhempia kasvattamaan lapsensa Jumalan sanan perustalle. Älkää antako lyhytnäköisten aatevirtausten horjuttaa sitä tukevaa kalliopohjaa, jonka varaan tämä maa on vuosisatojen ajan uudet sukupolvensa kasvattanut.

Tampereen Kristus-päivässä vappuna 2010

Kristityt vanhemmat ja perheenjäsenet eri kirkkokunnista

Adressiin voit itsekin liittää nimesi: 

http://digiumenterprise.com/answer/?sid=497096&chk=6JQSHJU7


rukous.jpg