Oikopolkuja

 Tampere 1.5.2010
 > Palaute
 > Adressi
 > Kuvia

 Jatko:
 > Tule syttymään
 > Valmennukset
 > Näystä kertova DVD

Uutiset

16.8.2010 Kristus-päivän näky leviää! Lue lisää » 16.6.2010 Sveitsin Kristus-päivä kokosi 25 000 osallistujaa Lue lisää » 11.5.2010 Hilja Aaltonen: Odotan vanhanaikaista herätystä Lue lisää »

Pikakysely

Kädet ristissä - sytyttääkö sinut aamu- vai iltarukous?

Kristus-päivän koordinointi

Kristus-päivän koordinoinnissa on tapahtunut uudelleenjärjestely

Haluamme kertoa teille Kristus-päivän koordinointiin liittyvistä tärkeistä uudelleenjärjestelyistä, jotta Kristus-päivä -liikehdintä voi koitua mahdollisimman laajaksi siunaukseksi maassamme ja sen rajojen ulkopuolellakin.

Turun Kristus-päivän (2008) yhteydessä julkaistiin Kristus-päivään liittyvän laajemman prosessin päämäärä: Iloinen uutinen Jeesuksesta jokaiseen kotiin Euroopassa vuoteen 2020 mennessä. Tämä visio on valtava. Se on mahdoton yksittäiselle organisaatiolle, sen toteuttaminen edellyttää kaikkien kristillisten piirien yhteistoimintaa, ja siltikin sen toteutuminen tulee olemaan Jumalan ihme. Yksi Kristus-päivän keskeisistä tavoitteista on alusta asti ollut kunnian antaminen Jumalan nimelle.

Partners for Hope

Vuosina 2008–2009 Kristus-päivää ja siten sen lipunkantajaluetteloakin on koordinoitu Kansan Raamattuseuran (KRS:n) kautta. Nyt Kansan Raamattuseura ei enää Turun Kristus-päivän tavoin kanna pääasiallista järjestely- eikä talousvastuuta Kristus-päivien toteuttamisesta. Siksi olemme tulleet siihen tulokseen, että Kristus-päivän ja sen kaikkien osa-alueiden koordinointi on parempi siirtää yksikölle, joka on erikoistunut tämän vision toteuttamiseen yhteistyössä koko Kristuksen ruumiin kanssa. Niinpä Kristus-päivän kokonaiskonseptin sekä myös sen lipunkantajaluettelon ja yhteystietojen koordinointi on siirretty 1.1.2010 alkaen Partners for Hope -nimisen yksikön haltuun. Tätä yksikköä ohjaavat yhdessä asiantuntijaverkoston kanssa Kristus-päivän valtakunnallinen koordinaattori Hannu Hatanpää ja rovasti Markku Happonen.

Markku Happonen on tullut tunnetuksi 1980-alussa Suomen evankelis-luterilaisen kirkon piirissä toteutetun Tässä elämä, Suomi/ Se löytyy -evankelioimishankkeen vetäjänä ja evankelista Kalevi Lehtisen Suomen, Euroopan ja Venäjän suurmissioiden järjestelijänä ja johtajana. Happonen on toiminut myös Agape Europe -järjestön toiminnanjohtajana vuosina 1996–2006.

Näistä järjestelyistä johtuen olemme myös sopineet, että Hannu Hatanpää ei enää 1.1.2010 lähtien ole KRS:n julistustyöntekijä, ja että 1.4.2010 alkaen hän aloittaa Partners for Hope -yksikössä esimiehenään ja mentorinaan Markku Happonen. Keskeistä on jo ollut ja tulee olemaan sukupolvien yhteys.

KRS jatkaa edelleen Suomen Kristus-päivä -liikehdinnässä osana sen yhteistyöverkostoa aktiivisena toimijana projektikohtaisesti. KRS on mukana muun muassa Tampereen Kristus-päivässä 1.5.2010 sekä yhtenä Keski-Suomen sekä Itä-Suomen Kristus-päivien järjestäjänä.

Lipunkantajien ja rukousparien arkeen Kristus-päivän koordinoinnin uudelleenjärjestely ei vaikuta. Lipunkantajat ja rukousparit saavat säännöllisesti muutamia kertoja vuodessa informaatiota Kristus-päivästä ja siihen liittyvästä suuresta päämäärästä. Lipunkantajia pyritään myös valmentamaan mahdollisuuksien ja resurssien mukaan. Keskeistä on jatkaa rukousta oman paikkakunnan puolesta yhdessä samanmielisten kristittyjen kanssa (Matt. 18:15-20). Kristittyjen yhteinen rukous ja toiminta avaavat hengellisten siunausten ovia, tämän osoittaa myös hengellisten herätysten historia.

Levitköön siunaus jokaiseen kotiin Suomessa, mennään rohkeasti yhdessä eteenpäin

Hannu Nyman
Kansan Raamattuseura
toiminnanjohtaja 

 

Hannu Hatanpää
Partners for Hope
koordinaattori
 Markku Happonen
 Agape Europe
 kansainvälinen lähettiläs